Články

Cyklo-trening-DiscoverCycling.eu

Trénujte s nami #1 - Zásady športového tréningu

Pre správne nastavenie tréningového procesu je nevyhnutné doržiavať určité zásady. Tie zabezpečia pripravenosť a zároveň zabránia pretrénovaniu, alebo znížia riziko iných vedľajšich faktorov, ktoé môžu ovplyvniť tréningový…