Pre správne nastavenie tréningového procesu je nevyhnutné doržiavať určité zásady. Tie zabezpečia pripravenosť a zároveň zabránia pretrénovaniu, alebo znížia riziko iných vedľajšich faktorov, ktoé môžu ovplyvniť tréningový proces.

1. Postupné zvyšovanie záťaže

Tvoj sezónny tréningový plán bude mať podobu schodov, ktoré budú vždy postupne stúpať k určeným termínom vybraných pretekov. Bude tak zachovaná zásada postupného zvyšovania záťaže. V prípade, že sa zraníš, ochorieš alebo budeš musieť z osobných dôvodov prerušiť tréningový proces na viac ako štyri dni, je potrebné v pláne urobiť zmeny a znížiť objem, či intenzitu minimálne o jednu úroveň nižšie, než bola pred pauzou. Je vhodné sa podobným tréningovým výpadkom vyhnúť a zachovať tak potrebnú kontinuitu v príprave, preto odporúčam klásť veľký dôraz na regeneráciu a starostlivosť o telo.

Cyklo-trening

2. Odpočívajte!

Tvoje tréningové zaťaženie bude teda neustále stúpať až k plánovanému vrcholu, no rovnako dôležitá ako záťaž, je v športovej príprave aj fáza odpočinku. Práve striedaním zaťaženia a odpočinku je možné systematicky a nepretržite sa približovať k stanovenému cieľu a vyvarovať sa pretrénovaniu, ktoré môže zabrzdiť tréningový proces na dlhé mesiace. Po každom náročnom tréningovom bloku, či cykle musí teda zákonite nasledovať odpočinok v podobe voľnejšieho tréningu alebo celého odpočinkového týždna, kedy sa telo dostatočne zregeneruje a pripraví na ďalšiu záťaž.

3. Náročné na začiatku

Náročné na začiatku – ďalšia zo zásad tréningu, ktorú je treba dodržiavať. Náročné tréningy budú teda naplánované vždy na začiatok tréningového bloku alebo týždňa, vačšinou po dni odpočinku. V jednotlivých tréningoch budú náročné aktivity tiež zaraďované do úvodnej časti. Platí to najmä pre tréning intenzity, kedy je potrebné jednotlivé činnosti absolvovať v plnej sile. V druhej časti tréningu, či na záver týždňa je vhodné zaradiť činnosti rozvíjajúce vytrvalosť.