Tempová vytrvalosť

Tempová vytrvalosť bude v pláne aj v období budovania intenzity. Tempo, zóna 3, nazývaná aj šedá zóna. Kedysi trénermi dosť zaznávaná oblasť výkonu, najmä preto, že je časovo a energeticky relatívne náročná, no tréning v tejto zóne neprináša želané výsledky a to najmä v porovnaní s ostatnými zónami. Keď budete veľa trénovať v 3ke, stanú sa z vás dobrí tempári, no to je asi tak všetko. Na víťazstvá v cyklistických pretekoch to stačiť nebude. Keď je tak, prečo by ste sa teda mali tréningu tejto zóne venovať? Pretože je výborným vstupom do sveta intenzity a intervalov. Pre telo predstavuje zjemňujúci medzistupeň medzi vytrvalosťou a anaerobným prahom. Využitie nájde najmä v poslednom objemovom cykle a v období prvého cyklu intenzity.

Tempová vytrvalosť

Tempové tréningy zaraďujeme pokiaľ možno vždy na začiatok tréningového týždňa alebo bloku, kedy je telo zregenerované a plné síl. Ako formu volíme dlhú neprerušovanú jazdu v zóne 3 na rovine, ktorú absolvujeme v čo najaerodynamickejšej pozícii na bicykli. Držíme sa dolu v oblúkoch riadítok. Línia chrbta je rovnobežná so zemou. Sedíme na prednej časti sedla a pedálmi krútime v dokonalom kruhu pri otáčkach 90-100 za minútu. Pri prvom tempovom tréningu sezóny volíme dĺžku tempového úseku 20min, pri každom nasledujúcom tréningu úsek predlžujeme o 10min až na cieľových 90 minút. Práve v „tempe“ absolvujete väčšinu pretekov, či už na ceste alebo pri MTB maratóne, je to teda oblasť výkonu, ktorej sa v tréningu netreba vyhýbať, najmä v jarných mesiacoch sezóny.