Testovanie – spiroergometria

Zaťažovanie orgánov s vrodenými chybami, či inak poškodených orgánov môže mať fatálne následky. Od všetkých našich klientov teda striktne vyžadujeme testovanie –  absolvovanie záťažových testov u športového lekára, ktorý je schopný odhaliť prípadné komplikácie či nedostatky. Výsledky lekárskych testov a prehliadky nám pomôžu  tiež pri diagnostikovaní aktuálnej výkonnosti klienta a stanovení vhodného tréningového plánu.