Silová vytrvalosť

Popri základnej vytrvalosti sa v jarných mesiacoch začíname výraznejšie zameriavať aj ďalšiu dôležitú súčasť tréningu, ktorou je silová vytrvalosť. Zaraďujem ju do tréningového plánu postupne, teda začíname menej náročnými intervalmi a s každým tréningom môžeme náročnosť zvyšovať. Zo začiatku predlžovaním doby intervalu pri nezmenenej intenzite, prípadne zvyšovaním počtu intervalov.

Silovú vytrvalosť na rovine budeme rozvíjať prostredníctvom dlhších tempových úsekov v zóne 3, posed na bicykli bude čo najaerodynamickejší a budeme sa snažiť o uvoľnené kruhové šlapanie bez zbytočného pohybu ramien s frekvenciou otáčok 90-100 ot./min. Riadítka držíme nízko v oblúkoch s pokrčenými lakťami. Intenzita by mala byť v zmiešanej aeróbno-anaeróbnej zóne.

silová vytrvalosť - cyklosvet.sk

Ďalším prostriedkom na rozvoj silovej vytrvalosti je silová jazda v kopci. Zaraďujeme ju hneď, ako nám to dovolí počasie, prípadne zvolíme tréningy na trenažéri, spočiatku v miernych stúpaniach so sklonom do 5%. Začíname so záťažou v zóne 3 a postupne sa snažíme dostať až k hranici zón 3 a 4. Silovú vytrvalosť rozvíjame prostredníctvom 5-minútových intervalov v sedle pri otáčkach 60-75 ot./min. Držíme sa pevne, no nie kŕčovito za páky, pohyb pedálov musí vychádzať jednoznačne zo stehien, zadku a chrbta. Medzi intervalmi pokračujeme v jazde prestávkou 5 mitút pri vyšších otáčkach(80+) v zóne 2. Počet intervalov v sérii nastavujeme podľa aktuálnych pocitov, ich súhrnný čas by však nemal presiahnuť 40 minút.

Tempové aj silové intervaly v kopci zaraďujeme na začiatok tréningovej jednotky, hneď po rozjazdení, kedy ste ešte plný síl. Zbytok tréningu vyplníme vytrvalostnou jazdou na rovine v zóne 2 s ľahkým vyjazdením pri vyššej frekvencii otáčok (100 ot./min) na záver.

Po dvoch až troch týždňoch, kedy sa v každom týždni zvyšuje záťaž nárastom objemu, musí nasledovať odpočinkový týždeň vyplnený aktívnou regeneráciou.