Priaznivý vplyv pravidelného športového tréningu na zdravie človeka je nepopierateľným faktom. Pri vhodne zvolenom štrukturovanom tréningu a dodržaní základných tréningových princípov dochádza v organizme okrem iného k posilneniu kardiovaskulárneho (srdce, cievy), oporného (kosti) aj pohybového (svaly) systému. Deje sa to prostredníctvom striedania fáz záťaže a regenerácie, pričom nevyhnutným predpokladom kladného výsledku v tomto procese je najmä vyhovujúci zdravotný stav a dostatočný priestor a možnosti na regeneráciu. Jednou z nich je práve fyzioterapia.

Fyzioterapia - DiscoverCycling.eu

Fyzioterapia

Individuálna

Kompenzačné cvičenie

Masáže

Športová

Relaxačná

Tejpovanie

Mobilizačné techniky

Mäkké techniky